Bộ lọc cơ khí

Chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi WhatsApp
Việc lựa chọn bộ lọc cơ học dựa trên tổng lượng nước uống của hệ thống để chọn kích thước và sự kết hợp của bộ lọc (một bộ lọc cơ học là không đủ, bạn có thể chọn nhiều lần sử dụng song song và số lượng dự phòng), chẳng hạn như theo tốc độ thu hồi nước của hệ thống thẩm thấu ngược Tỷ lệ kích thước với hệ thống thấm mang lại tổng ảnh hưởng của hệ thống.