4040 8040 thay thế màng ro

Chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi WhatsApp
Màng thẩm thấu ngượcmàng ro
Màng thẩm thấu ngược là thành phần cốt lõi của công nghệ thẩm thấu ngược. Đường kính lỗ rỗng của màng thẩm thấu ngược rất nhỏ, vì vậy nó có thể loại bỏ hiệu quả muối hòa tan, keo, vi sinh vật, chất hữu cơ, vv khỏi nước. Hệ thống có ưu điểm là chất lượng nước tốt, tiêu thụ năng lượng thấp, không gây ô nhiễm, quy trình đơn giản và vận hành đơn giản