Máy container Afghanistan 10T

Chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi WhatsApp

Tài liệu tham khảo về nước Stark ở Quảng Đông

Máy container Afghanistan 10T

Lọc phun nước giếng dầu, quá trình tuần hoàn lọc nước

Ứng dụng lọc hóa dầu

Ứng dụng lọc hóa dầu

Nhà máy xử lý nước hiện tại được cung cấp vào năm 1970. Cần phải nâng cấp nhà máy xử lý nước, nhưng không có không gian trống tại địa điểm này. Ngoài ra, các công trình xây dựng tại chỗ được yêu cầu giảm thiểu.

Người ta đã quyết định đặt hàng các thiết bị được xây dựng bên trong container 40 '.
Việc lắp đặt trang web đã được giảm xuống hệ thống đường ống và hệ thống dây điện giữa
các container.
 
Máy container Afghanistan 10T5
Máy container Afghanistan 10T2
Máy container Afghanistan 10T8
Máy container 10T Afghanistan6

 

Máy container Afghanistan 10T4
Máy container Afghanistan 10T7
Máy container Afghanistan 10T9
Máy container Afghanistan 10T10

Các trường hợp khác

Đặt câu hỏi của bạn