Thiết bị nước lợ Tanzania TDS8000

Chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi WhatsApp

Tài liệu tham khảo về nước Stark ở Quảng Đông

Thiết bị nước lợ Tanzania TDS8000

Lọc phun nước giếng dầu, quá trình tuần hoàn lọc nước

Ứng dụng lọc hóa dầu

Ứng dụng lọc hóa dầu

Thiết bị nước lợ

TDS8000 cho Tanzania, Sử dụng hệ thống điều khiển tự động PLC, thiết bị opera- tes
Tự động.
Được trang bị một màn hình chất lượng nước trực tuyến, có thể
luôn theo dõi chất lượng nước
Tỷ lệ thu hồi 10-65% và độ mặn của nước sản phẩm ≤500 mg / L

 
Thiết bị nước lợ Tanzania TDS8000-3

Các trường hợp khác

Đặt câu hỏi của bạn