Máy chiết rót cho Malaysia

Chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi WhatsApp

Tài liệu tham khảo về nước Stark ở Quảng Đông

Máy chiết rót cho Malaysia

Lọc phun nước giếng dầu, quá trình tuần hoàn lọc nước

Ứng dụng lọc hóa dầu

Ứng dụng lọc hóa dầu

Hệ thống chiết rót bao gồm: Máy chiết rót thùng 5 gallon m- achine hoặc máy chiết rót vat 3 gallon, máy đóng nắp, máy niêm phong thủ công hoặc máy niêm phong tự động, máy mã hóa nắp chai;
Dây chuyền chiết rót của thùng cũng có thể được thêm vào với loại bỏ nắp tự động theo chủ đề m- achine. Máy wa-shing xô bên trong và bên ngoài tự động, máy nạp gầu tự động, máy niêm phong tự động và máy nâng bu-cket tự động.

Máy chiết rót cho Malaysia-2

Máy chiết rót cho Malaysia-3
 

Các trường hợp khác

Đặt câu hỏi của bạn