Thái Lan 15T Giai đoạn đôi + 12.5T Edi

Chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi WhatsApp

Tài liệu tham khảo về nước Stark ở Quảng Đông

Thái Lan 15T Giai đoạn đôi + 12.5T Edi

Lọc phun nước giếng dầu, quá trình tuần hoàn lọc nước

Ứng dụng lọc hóa dầu

Ứng dụng lọc hóa dầu

15T / H Đôi RO + 12,5T / H EDI cho Thái Lan, để sản xuất nước trang điểm.
Một trong những mối quan tâm chính của họ là tránh sử dụng hóa chất.
Bằng cách sử dụng RO, màng và EDI kép từ STARK, nước siêu tinh khiết rất cao
chất lượng được sản xuất.


Thái Lan 15T giai đoạn đôi + 12_5T EDI-3

Các trường hợp khác

Đặt câu hỏi của bạn